Lindesnes menighetsråd > Dåp
Forespørsel om dåp


Velkommen til dåp i Valle, Spangereid eller Vigmostad kirker !
Nå kan dere melde dåp direkte på nettsiden til Lindesnes kirkelige fellesråd. Da kan dere selv bestemme hvilken søndag dåpen skal være, og dere finner her alle datoer og antall ledige plasser. 

En til to uker før dåpen, tar vi kontakt med dere for en dåpssamtale. Enten hjemme , eller på kirkekontoret. I den samtalen vil dere også få opplysninger om hvordan alt det praktiske foregår på selve dåpsdagen.

Det er stor tradisjon med å døpe spedbarn i vår kirke. Men det er fullt mulig å bli døpt senere. Det finnes en del foreldre som ønsker at barna selv skal ha muligheten til å ta bestemmelsen om dåp - f.eks. i konfirmanttiden. Og nesten hvert år har vi dåp av ungdommer som vil være konfirmanter og en del av vår kirke. Av og til hender det også, at "godt" voksne mennesker døpes og bekjenner seg til den kristne tro. 
Alle er velkommen til dåp, uansett alder.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort