Lindesnes menighetsråd > Artikler > Nyheter
LINDESNES MENIGHETSRÅD 2019-2023

LINDESNES MENIGHETSRÅD 2019-2023

Medlemmer.
Stanley Tørressen - leder 2020
Marte Flor Kristensen - nestleder 2020
Nina Kerim
Lloyd Kristensen
Einar Kristensen
Jarl Arnt Heimtun
Svein Egil Udland
Tore Foss

Varamedlemmer:
1.Else Arnhild Lind
2. Trine Hjelmaas Thu
3. Trond Langmyr
4, Steffan Fredrik Kylland
5. Reidun Hægbostad

Einar Kristensen og Jarl Arnt Heimtun er rådets faste medlemmer i Lindesnes kirkelige fellesråd.
Marte Flor Kristensen er 1. varamedlem og Tore Foss er 2. varamdlem til fellesrådet
 


Del denne artikkel på e-post