Lindesnes menighetsråd > Artikler > Nyheter
Trosopplæring

Trosopplæring

Hovedmålet til trosopplæringen er å gi alle døpte barn og unge:

- Tilhørighet til tro og menighet
- Kjennskap til den treenige Gud
- Deltakelse og engasjement som resulterer i et eierforhold til kirke, bedehus og lokalmiljø.


På ettårs -, toårs -, og treårs dåpsdag går dåpsfaddere rundt til hvert enkelt hjem med en gave til dåpsbarnet. 

 4 årsbok: Vi deler ut 4 årsbok til alle døpte barn det året de fyller 4 år.
 
6 årsbok:  Vi deler ut "Bibel for barn" til alle døpte barn det året de fyller 6 år.
 
Baby og småbarnsang.
Hver onsdag i partallsuker på Spangereid bedehus kl. 9-12.  Servering av enkel lunch.
Hver onsdag i oddetallsuker på Ungdomslokalet, Vigeland kl. 09.30-12.30.  Servering av enkel lunch, kr:30,- pr.familie.
S -leir. Arrangeres høst og vår for 7 - 8 åringer og 8 og 9 åringer. Dette er en bo -hjemme leir der barna kommer lørdag kl.11.00 og blir til klokka 18.00 . På leiren hører de bibelfortellinger, lager masse gøy og har fysisk aktivitet. Søndag deltar S - leir deltakerne med opplegg på Gudstjensten i kirka.
 
5.-6. klasse.  
Overnatting på Lindesnes Fyr om våren.  Masse aktiviteter og vi deltar på friluftsgudstjenesten på søndagen.


Del denne artikkel på e-post