Lindesnes menighetsråd > Artikler > Nyheter
Velkommen til Lindesnes menighet

Velkommen til Lindesnes menighet

Lindesnes menighet har tre kirker og tre kirkegårder.  Spangereid kirke ligger syd i kommunen, i Spangereid, Valle kirke ligger midt i kommunen på Vigleand og Vigmostad kirke ligger helt nord i kommunen i Vigmostad.

Lindesnes kommune har nesten 5.000 innbyggere og er en attraktiv kommune med Lindesnes Fyr som det mest kjente besøkssted.

Det er stor aktivitet på de mange bedehus og lokaler som finnes i kommunen vår.  Det drives et utstrakt frivillig arbeid, fra de minste barna på babysang, til faste gudstjenester for de eldste på Lindesnes Omsorgssenter. Det drives et utstrakt arbeid innen trosopplæring av kirkas ansatte.  Fra babysang, til ulike S-leirer for barn, konfirmantarbeid og Ungdomsalpha. Alle er velkomne til å delta på våre arrangmenter, enten det er på gudstjenester, eller på barne- og ungdomsarbeid som tilbys i vår menighet.


Del denne artikkel på e-post